Restaurang Pintxos på Lilla Gråbrödersgatan i Lund är permanent stängd

The Pintxos restaurant on Lilla Gråbrödersgatan in Lund is permanently closed